REKLAMNÉ OBRAZOVKY | OZVUČENIE PRIESTOROV | VIDEO PRODUKCIA | SPRÁVA OBSAHU
  • Montáž obrazoviek

  • Video produkcia

  • Správa obsahu

Správa obsahu pre Reklamné obrazovky  – Všetko z pohodlia kancelárie

V digitálnej ére je flexibilná správa obsahu pre reklamné obrazovky kľúčová! Teraz to môžete robiť pohodlne z vašej kancelárie. Naša firma poskytuje inovatívne služby, ktoré umožňujú vzdialenú realizáciu a aktualizáciu obsahu na akýchkoľvek reklamných obrazovkách prostredníctvom internetu a vášho počítača. Ponúkame vám možnosť efektívne spravovať vizuálne reklamné kampane s maximálnou flexibilitou a minimálnou námahou.

REKLAMNÉ OBRAZOVKY | OZVUČENIE PRIESTOROV | VIDEO PRODUKCIA | SPRÁVA OBSAHU

Kľúčové aspekty našich profesionálnych služieb:

1. Plánovanie a Návrh: V tejto fáze sa spoločne rozhoduje o vhodných technológiách a platformách. Tvorí sa prvotný návrh obsahu, ktorý je následne predložený klientovi na schválenie. Možné úpravy sú zohľadnené, aby bol konečný výsledok v súlade s klientovými požiadavkami.

2. Príprava a Inštalácia: Zahŕňa technickú prípravu, ako je inštalácia softvéru a príprava hardvéru, ako aj fyzickú inštaláciu obrazoviek na mieste určenia. Po inštalácii nasleduje dôkladné testovanie systému.

3. Školenie: Klienti dostanú školenie o tom, ako používať platformu pre správu obsahu, vrátane postupov pridávania, aktualizácie a plánovania obsahu.

4. Spustenie a Monitorovanie: Reklamné kampane sú aktivované a pravidelne monitorované, aby sa zabezpečila ich správna funkčnosť a účinnosť. Technická podpora je dostupná na riešenie akýchkoľvek problémov.

5. Pravidelná Aktualizácia a Údržba: Stanovenie plánu pre pravidelné aktualizácie obsahu a softvéru je kľúčové pre udržanie reklamných obrazoviek aktuálnymi a funkčnými.

S dôrazom na kvalitu.

KPonúkame vám možnosť prevziať úplnú zodpovednosť za aktualizácie softvéru a hardvéru, ako aj za správu a tvorbu vášho obsahuvrátane videoprodukcie, čím vám zabezpečíme komplexné služby na kľúč.

Pravidelná tvorba obsahu pre reklamné obrazovky – videoprodukcia:

Kreatívny Koncept:
Vytvárame originálne príbehy a koncepty, ktoré zaujmú.Prezentačné video optimalizované pre reklamné obrazovky zosúladíme s vašou značkou a marketingovými cieľmi.
 
Vysokokvalitná Produkcia a Postprodukcia:
Poskytujeme kompletné produkčné a postprodukčné služby s dôrazom na vizuálnu kvalitu a technickú dokonalosť.
 
Stratégia Distribúcie a Optimalizácia:
Rozpracujeme a realizujeme pre vás média plántak, aby váš obsah dosiahol maximálny divácky dosah.

Zabezpečenie Nepretržitej Funkčnosti

Naša hlavná myšlienka spočíva v poskytovaní záručného a pozáručného servisu, aby vaše reklamné obrazovky boli vždy plne funkčné.

Pravidelná Údržba a Aktualizácie

Zameriavame sa na pravidelné servisné kontroly a aktualizácie softvéru, čím zabezpečujeme dlhodobú spoľahlivosť a výkon vašich obrazoviek.

Komplexná Starostlivosť o Klienta

Poskytujeme komplexnú starostlivosť, ktorá zahŕňa nielen opravy a údržbu, ale aj aktualizácie obsahu.