REKLAMNÉ OBRAZOVKY | OZVUČENIE PRIESTOROV | VIDEO PRODUKCIA | SPRÁVA OBSAHU
  • Montáž obrazoviek

  • Video produkcia

  • Správa obsahu

Reklamné obrazovky – Videoprodukcia

V dnešnej dobe sa video stalo neoddeliteľnou súčasťou prezentácie produktov, služieb a firemnej identity, predstavujúc kľúčový komunikačný nástroj.

REKLAMNÉ OBRAZOVKY | OZVUČENIE PRIESTOROV | VIDEO PRODUKCIA | SPRÁVA OBSAHU

Kľúčové aspekty našich profesionálnych služieb:

1. Konzultácia s klientom: Zabezpečujeme dôkladnú konzultáciu, aby sme presne pochopili potreby a očakávania klienta.

2. Vytvorenie kreatívnej koncepcie videa: Rozvíjame inovatívne a zaujímavé nápady, ktoré podporujú jedinečný príbeh produktu alebo služby.

3. Scenár: Píšeme dobre premyslené scenáre, ktoré efektívne prenášajú hlavnú myšlienku a posolstvo.

4. Natáčanie:S pomocou skúseného režiséra a kameramanov zabezpečujeme kvalitné natáčanie.

5. Zvuková postprodukcia: Pracujeme na optimálnom zvuku, aby sme zabezpečili profesionálnu kvalitu.

6. Video postprodukcia: Vykonávame úpravy a strihy pre dosiahnutie optimálneho výsledku.

7. Export do požadovaného formátu: Poskytujeme video vo formáte, ktorý najlepšie vyhovuje potrebám klienta.

8. Video marketing: Pomáhame s efektívnym využitím videa v rámci marketingovej stratégie.

9. Umelá inteligenia (AI): Pri výrobnom procese máme plne integrovanú umelú inteligenciu, aby naša práca bola čo najefektívnejšia.

S dôrazom na kvalitu.

Každý projekt si vyžaduje individuálny prístup a prispôsobenie sa konkrétnym potrebám klienta. Pri práci s režisérom, kameramanom, osvetľovačmi, animátormi a ďalšími profesionálmi si uvedomujeme, že každá minúta je cenná.

Pri tvorbe koncepcie a scenára sa špecializujeme na:

• Rozkreslenie kľúčových scén
Detailne plánujeme najdôležitejšie momenty videa.
 
• Provizórne fotenie kľúčových scén:
Zabezpečujeme predbežné zábery pre lepšiu predstavu o výslednom produkte.
 
• Zachytenie spontánnych scén
Využívame kameru na zachytenie autentických a spontánnych momentov.

Reklamné obrazovky

Využívame interiérové a exteriérové reklamné obrazovky na maximálne pokrytie cieľovej skupiny.

Televízne vysielanie

Realizujeme regionálne aj celoplošné vysielania v televízii.

Online platformy

Umiestňujeme videá na webstránky a sociálne siete pre dosiahnutie širokej dostupnosti.

Video portály

Využívame video portály na ďalšie šírenie obsahu a dosah na novú publikum.

Sme presvedčení, že naše video služby predstavujú komplexný prístup k tvorbe a propagácii obsahu, zabezpečujúc maximálny úspech pre každý projekt.